5 máj 2020

Pedagógus szolgálati emlékérem igénylése

Submitted by aranyosine

A Pedagógus szolgálati emlékérem igénylése 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szabályozása szerint így történik.

4. § (1)12 Miniszteri elismerés adományozását – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – kezdeményezheti a miniszternél a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – senki nem kezdeményezheti.

Gyakorlatban: A formanyomtatványt letölthető:
https://semmelweis.hu/human/nyomtatvanyok/allami-es-miniszteri-kituntete...

Cim: EMMI
A Köznevelésért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest Szalay utca 10-14.